Universidad San Pablo CEU
Inicio Ayuda Sobre DSpace Web CEU Contacto
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada
Comunidades
Títulos
Autores
Materias
Fecha
Descarga de ficheros
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/2977

Título : Descripçao funebre das Exequias que a Inquisiçao de Goa dedicou à memoria do Eminent.mo e Rever.mo Senhor Nuno da Cunha de Ataide, ... com a Oraçao funebre que nas mesmas Exequias recitou ... Fr. Joao do Pilar ... e Elogio do mesmo Em.mo e R.mo Sen.or ... por Romualdo Glohysio Freire, ...
Autor:  Pilar, Joao do.
 Freire, Romualdo Glohysio.
Palabras clave :  Inquisición - Goa - s. 18.; Inquisición - Obras anteriores a 1800.
Fecha de creación : 19-sep-2011
Editorial : Lisboa : Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1753.
Descripción : Biblioteca Emil van der Vekene. - No consta en Van der Vekene I, II, III. #617#
URI : http://hdl.handle.net/10637/2977
Otros identificadores : 000000358108
Aparece en las colecciones: Inquisición


Ficheros en este ítem:

Fichero

Tamaño

Formato

 


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 
@ 2009 Fundación Universitaria San Pablo CEU (Madrid). Todos los derechos reservados.
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard